#BasisonderwijsPlantyn

"5e jaar"

03/10/2016

Vul je methodenlijst aan

03/10/2016 Zoals elk jaar maken wij een overzicht van de verspreiding van de verschillende methodes in Vlaanderen.
24/03/2015

Flip de klas: het vijfde leerjaar van Zo gezegd, zo gerekend! is klaar

24/03/2015 Goed nieuws: ook het vijfde leerjaar is nu volledig beschikbaar
24/03/2015

Concordantielijsten Zo gezegd, zo gerekend!

24/03/2015 De actuele concordantielijsten zijn klaar voor u
Curieuzeneuzen 05/01/2015

Curieuzeneuzen. Materiaal voor WO

05/01/2015 Curieuzeneuzen is een methode wereldoriëntatie voor het eerste tot en met het zesde leerjaar. Motiverend, actief en taakgericht.
13/11/2014

Maak van al uw leerlingen een ster in wiskunde

13/11/2014 Bent u op zoek naar extra materiaal voor wiskunde om hun hoekenwerk en contractwerk te stofferen of hun differentiatie efficiënt te organiseren?
13/11/2014

Gynzy: maak gebruik van de breukencirkel

13/11/2014 Uw leerlingen krijgen inzicht in breuken door het verdelen van een cirkel in gelijke stukken.
10/10/2014

Huiswerk in de klas en klassenwerk thuis?

10/10/2014 Hebben uw leerlingen van het vijfde leerjaar al eens thuis nieuwe leerstof ingestudeerd? Dit kan met Zo gezegd, zo gerekend!