#BasisonderwijsPlantyn

De Wiskanjers Schoolzorg

De Wiskanjers Schoolzorg: jouw kant-en-klare rekenoplossing

Met deze 13-delige kopieermappenreeks bieden we een methode-onafhankelijke totaaloplossing voor rekenen.

Alle rekendoelen, startend bij voorbereidend rekenen t.e.m. de doelen einde zesde leerjaar, worden behandeld. Je kan selecteren uit de verschillende domeinen om te differentiëren of een volledig individueel leer- en oefentraject op te stellen op maat van elk kind.

Wij maken samen met jou van elk kind een kanjer in wiskunde!

Bestel nu

Deze 13-delige reeks kopieermappen is opgedeeld in 3 subreeksen:

Map 1 - 2: Boei

Boei bevat inoefenmateriaal om de rekenvoorwaarden te bereiken en zo vlot te kunnen starten in het eerste leerjaar. Deze mappen zijn perfect bruikbaar in de derde kleuterklas als inoefenmateriaal, maar ook in het eerste leerjaar als differentiatiemiddel indien de rekenvoorwaarden onvoldoende gekend zijn.


Map 3 - 11: Rekenmonsters

De Rekenmonsters herleiden alle leerplandoelen van het eerste t.e.m. het vierde leerjaar tot kerndoelen. Voor elk kerndoel is er een prikkelarm werkblad uitgewerkt dat vertrekt vanuit een concrete situatie. Doen en handelen gaan over naar een schematische voorstelling om te komen tot een abstracte oefening. Zo sluiten je leerlingen weer aan bij de klasles.

Alle werkbladen worden gebundeld per domein, van gemakkelijk naar moeilijk. Dit geeft als voordeel dat je perfect kan inspelen op elk specifiek onderdeel.  De Rekenmonsters geven je de mogelijkheid om perfect te differentiëren of een volledig individueel leertraject uit te werken.

Map 12 - 13: Curriculumdifferentiatie

Alle doelen om naar de B-klas te gaan of om prikkelarme extra opstapoefeningen te geven in de derde graad worden gebundeld in deze twee mappen. Curriculumdifferentiatie herwerkt alle basisdoelen tot een toegankelijk werkblad, startend met onthoudkaders of stappenplan.

‚ÄčDigitale ondersteuning met De Wiskanjers Zorgkits

Bij De Wiskanjers Zorg horen 3 zorgkits. Deze zorgkits bevatten onder meer:

  • de bordboekversies van deze mappen, inclusief oplossingenlaag zodat de oplossingen stap voor stap getoond kunnen worden
  • digitale oplossingen in PDF
  • extra kopieerbladen (Rekenmonsters) en extra werkblaadjes (Boei)

Elke zorgkit is toegankelijk voor het hele schoolteam. Prijs per schooljaar voor het hele team:

Voordelige setprijs: 3 zorgkits voor € 200 (€ 50 korting) (bestel via klantendienst@plantyn.com).

 

 

Deel dit artikel

Reageer op dit artikel
(bekijk de commentaren)